دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی سنندج - پيش بینی چهارده روزه هواى سنندج، كردستان 

 • چهارشنبه

  06 مهر

  بیشینهکمینه
  20 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:32
 • سه شنبه

  05 مهر

  بیشینهکمینه
  19 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:34
 • دوشنبه

  04 مهر

  بیشینهکمینه
  19 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:36
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:35
 • یکشنبه

  03 آبان

  بیشینهکمینه
  20 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:35
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:36
 • شنبه

  02 آبان

  بیشینهکمینه
  20 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:34
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:37
 • آدینه

  01 آبان

  بیشینهکمینه
  20 °6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:34
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:38
 • پنجشنبه

  30 مهر

  بیشینهکمینه
  16 °4 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:33
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:39
 • فردا

  29 مهر

  بیشینهکمینه
  13 °8 °
  سرعت باد
  13 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:32
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:40
 • امروز

  28 مهر

  بیشینهکمینه
  12 °12 °
  سرعت باد
  1 mm 
  2m/s

  21:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:31
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:42
 • هواشناسی سنندج  نقشه سنندج
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Sanandaj , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Sanandaj , iran