هواشناسی فرزيان

هواشناسی امروزدر فرزيان، لرستان

هواشناسی فرزيان، لرستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
06.05.2016 04:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Light rain showers <1 mm 12° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Cloudy 0 mm 18° 2 m/s
07.05.2016 01:30:00–07:30:24 Fair 0 mm 14° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 13° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Light rain <1 mm 23° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Light rain showers <1 mm 16° 5 m/s
08.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 21° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
09.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 22° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 17° 0 m/s
10.05.2016 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 12° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 19° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
11.05.2016 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
12.05.2016 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
13.05.2016 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات فرزيان
عرض جغرافیایی
33.5597222
طول جغرافیایی
49.5533333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
134723

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Luristan/Farzīān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,552 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3652
Total Execution Time  0.3659
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '23' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '23' 
0.0185   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '23' AND name LIKE 'Farzīān'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40