هواشناسی چهر بغ

هواشناسی امروزدر چهر بغ، مرکزی

هواشناسی چهر بغ، مرکزی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.06.2019 14:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 34° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 33° 6 m/s
25.06.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 34° 7 m/s
26.06.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 8 m/s
27.06.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 8 m/s
28.06.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
29.06.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
30.06.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
01.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چهر بغ
عرض جغرافیایی
33.8892
طول جغرافیایی
50.9155
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
139738

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners