هواشناسی دستجان

هواشناسی امروزدر دستجان، مرکزی

هواشناسی دستجان، مرکزی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
07.07.2015 16:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 32° 4 m/s
08.07.2015 01:30:00–07:30:24 Fair 0 mm 26° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 33° 7 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 31° 6 m/s
09.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
10.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 31° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
11.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
12.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 32° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 35° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 3 m/s
13.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 32° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
14.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دستجان
عرض جغرافیایی
34.587
طول جغرافیایی
49.5
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
14252

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Markazi/Dastjān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,003,576 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5504
Total Execution Time  0.5516
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '34' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '34' 
0.0157   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '34' AND name LIKE 'Dastjān'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40