هواشناسی رستم درسی

هواشناسی امروزدر رستم درسی، مرکزی

هواشناسی رستم درسی، مرکزی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.04.2019 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -2° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -3° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Snow showers 1 mm 4 m/s
24.04.2019 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -1° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -4° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
25.04.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
26.04.2019 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
27.04.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
28.04.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
29.04.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 16° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
30.04.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 14° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رستم درسی
عرض جغرافیایی
33.7921
طول جغرافیایی
49.216
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1910

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners