دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی شهرستان ساوه - پيش بینی چهارده روزه هواى شهرستان ساوه، مرکزی 

 • سه شنبه

  17 فروردین

  بیشینهکمینه
  19 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:35
 • دوشنبه

  16 فروردین

  بیشینهکمینه
  18 °5 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:49
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:34
 • یکشنبه

  15 فروردین

  بیشینهکمینه
  19 °6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:50
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:33
 • شنبه

  14 فروردین

  بیشینهکمینه
  19 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:33
 • آدینه

  13 فروردین

  بیشینهکمینه
  15 °6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:53
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:32
 • پنجشنبه

  12 فروردین

  بیشینهکمینه
  16 °4 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:54
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:31
 • چهارشنبه

  11 فروردین

  بیشینهکمینه
  14 °8 °
  سرعت باد
  1 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:56
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:30
 • فردا

  10 فروردین

  بیشینهکمینه
  17 °9 °
  سرعت باد
  2 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:57
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:29
 • امروز

  09 فروردین

  بیشینهکمینه
  10 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:59
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:29
 • هواشناسی شهرستان ساوه  نقشه شهرستان ساوه
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shahrestan-e-Saveh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shahrestan-e-Saveh , iran