هواشناسی ینگه ملك

هواشناسی امروزدر ینگه ملك، مرکزی

هواشناسی ینگه ملك، مرکزی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.06.2020 20:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
04.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
05.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 30° 6 m/s
06.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
07.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 5 m/s
08.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
09.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 25° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 29° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 6 m/s
10.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 27° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 29° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ینگه ملك
عرض جغرافیایی
34.7145
طول جغرافیایی
49.2464
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
111883

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners