هواشناسی گزل دره

هواشناسی امروزدر گزل دره، مازندران

هواشناسی گزل دره، مازندران پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.05.2020 02:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy <1 mm 15° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy <1 mm 18° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
29.05.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy <1 mm 19° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
30.05.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 13° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy <1 mm 19° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair <1 mm 21° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
31.05.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 13° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 19° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
01.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
02.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
03.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
04.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات گزل دره
عرض جغرافیایی
35.9254
طول جغرافیایی
51.8924
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6680977

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners