دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

سایت هواشناسی جويبار - پيش بینی چهارده روزه هواى جويبار، مازندران 

 • یکشنبه

  13 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  26 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:00
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:49
 • شنبه

  12 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  25 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:01
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:48
 • آدینه

  11 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  24 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:03
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:47
 • پنجشنبه

  10 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  21 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:04
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:46
 • چهارشنبه

  09 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  23 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:05
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:46
 • سه شنبه

  08 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  20 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:06
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:45
 • دوشنبه

  07 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  20 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:07
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:44
 • فردا

  06 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  20 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:43
 • امروز

  05 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  20 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:10
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:42
 • هواشناسی جويبار  نقشه جويبار
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Juybar , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Juybar , iran