هواشناسی كوه كهار كمر

هواشناسی امروزدر كوه كهار كمر، مازندران

هواشناسی كوه كهار كمر، مازندران پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.04.2020 15:30:00–18:30:24 Fair 0 mm -5° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 2 m/s
04.04.2020 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -9° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -10° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy <1 mm -4° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Snow showers 2 mm -8° 2 m/s
05.04.2020 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy <1 mm -9° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy <1 mm -10° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -9° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s
06.04.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -9° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 3 mm -5° 2 m/s
07.04.2020 04:30:00–10:30:24 Snow 1 mm -9° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy <1 mm -7° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 1 mm -4° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy <1 mm -9° 2 m/s
08.04.2020 04:30:00–10:30:24 Cloudy <1 mm -8° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm -5° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy <1 mm -4° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 2 mm -7° 2 m/s
09.04.2020 04:30:00–10:30:24 Snow 4 mm -6° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy <1 mm -4° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy <1 mm -6° 3 m/s
10.04.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy <1 mm -4° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow 1 mm -2° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 1 mm -3° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 3 mm -4° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات كوه كهار كمر
عرض جغرافیایی
36.1
طول جغرافیایی
51.7666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1087

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners