هواشناسی كوه پتزاك

هواشناسی امروزدر كوه پتزاك، مازندران

هواشناسی كوه پتزاك، مازندران پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات كوه پتزاك
عرض جغرافیایی
35.8333333
طول جغرافیایی
52.4666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
439

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Mazandaran/Kūh-e_Petzāk
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,792,216 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0013
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.1805
Total Execution Time  0.1819
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '35' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '35' 
0.0240   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '35' AND name LIKE 'Kūh-e_Petzāk'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40