دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی كلاردشت - پيش بینی چهارده روزه هواى كلاردشت، مازندران 

 • پنجشنبه

  19 شهریور

  بیشینهکمینه
  20 °17 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  0m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:42
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:22
 • چهارشنبه

  18 شهریور

  بیشینهکمینه
  22 °19 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:41
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:23
 • سه شنبه

  17 شهریور

  بیشینهکمینه
  26 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:24
 • دوشنبه

  16 شهریور

  بیشینهکمینه
  24 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:26
 • یکشنبه

  15 شهریور

  بیشینهکمینه
  21 °18 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  0m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:39
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:27
 • شنبه

  14 شهریور

  بیشینهکمینه
  23 °20 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:29
 • آدینه

  13 شهریور

  بیشینهکمینه
  25 °21 °
  سرعت باد
  1 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:30
 • فردا

  12 شهریور

  بیشینهکمینه
  25 °20 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  0m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:32
 • امروز

  11 شهریور

  بیشینهکمینه
  24 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:36
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:33
 • هواشناسی كلاردشت  نقشه كلاردشت
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Kalardasht , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Kalardasht , iran