هواشناسی كرسنك

هواشناسی امروزدر كرسنك، مازندران

هواشناسی كرسنك، مازندران پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.11.2019 02:30:00–06:30:24 Rain <1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain 6 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy rain 15 mm 10° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy rain 12 mm 2 m/s
21.11.2019 00:30:00–06:30:24 Heavy rain 8 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy <1 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain <1 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy <1 mm 1 m/s
22.11.2019 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 4 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain 4 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
23.11.2019 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy <1 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy <1 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy <1 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
24.11.2019 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
25.11.2019 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
26.11.2019 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
27.11.2019 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 13° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات كرسنك
عرض جغرافیایی
36.3
طول جغرافیایی
52.3666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
891

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners