هواشناسی خزر آباد

هواشناسی امروزدر خزر آباد، مازندران

هواشناسی خزر آباد، مازندران پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
10.12.2019 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy <1 mm 10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 14° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 10° 2 m/s
11.12.2019 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 10° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy <1 mm 12° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 1 mm 11° 2 m/s
12.12.2019 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Partly cloudy <1 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy <1 mm 11° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
13.12.2019 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 11° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
14.12.2019 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 10° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 11° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 12° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
15.12.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
16.12.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 14° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
17.12.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 13° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خزر آباد
عرض جغرافیایی
36.8011111
طول جغرافیایی
53.1152778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
401146

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners