دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

سایت هواشناسی نكا - پيش بینی چهارده روزه هواى نكا، مازندران 

 • شنبه

  05 فروردین

  بیشینهکمینه
  20 °14 °
  سرعت باد
  7 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:41
 • آدینه

  04 فروردین

  بیشینهکمینه
  20 °14 °
  سرعت باد
  1 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:40
 • پنجشنبه

  03 فروردین

  بیشینهکمینه
  23 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:10
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:39
 • چهارشنبه

  02 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  19 °13 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:12
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:38
 • سه شنبه

  01 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  22 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:13
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:37
 • دوشنبه

  31 فروردین

  بیشینهکمینه
  24 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:14
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:36
 • یکشنبه

  30 فروردین

  بیشینهکمینه
  24 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:16
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:35
 • فردا

  29 فروردین

  بیشینهکمینه
  25 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:17
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:34
 • امروز

  28 فروردین

  بیشینهکمینه
  23 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  10:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:18
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:34
 • هواشناسی نكا  نقشه نكا
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Neka , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Neka , iran