دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ساری - پيش بینی چهارده روزه هواى ساری، مازندران 

 • چهارشنبه

  14 مرداد

  بیشینهکمینه
  33 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:05
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:01
 • سه شنبه

  13 مرداد

  بیشینهکمینه
  33 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:05
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:02
 • دوشنبه

  12 مرداد

  بیشینهکمینه
  34 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:04
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:03
 • یکشنبه

  11 مرداد

  بیشینهکمینه
  32 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:03
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:04
 • شنبه

  10 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:02
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:05
 • آدینه

  09 مرداد

  بیشینهکمینه
  30 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:01
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:06
 • پنجشنبه

  08 مرداد

  بیشینهکمینه
  29 °25 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:01
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:07
 • فردا

  07 مرداد

  بیشینهکمینه
  28 °24 °
  سرعت باد
  1 mm 
  4m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:00
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:08
 • امروز

  06 مرداد

  بیشینهکمینه
  32 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  10:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:59
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:09
 • هواشناسی ساری  نقشه ساری
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Sari , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Sari , iran