دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ساری - پيش بینی چهارده روزه هواى ساری، مازندران 

 • آدینه

  06 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °25 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:24
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:33
 • پنجشنبه

  05 مرداد

  بیشینهکمینه
  30 °27 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:23
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:34
 • چهارشنبه

  04 مرداد

  بیشینهکمینه
  35 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:23
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:36
 • سه شنبه

  03 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:22
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:37
 • دوشنبه

  02 شهریور

  بیشینهکمینه
  34 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:21
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:38
 • یکشنبه

  01 شهریور

  بیشینهکمینه
  33 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:20
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:40
 • شنبه

  31 مرداد

  بیشینهکمینه
  33 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:19
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:41
 • فردا

  30 مرداد

  بیشینهکمینه
  37 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:18
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:42
 • امروز

  29 مرداد

  بیشینهکمینه
  36 °32 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:18
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:44
 • هواشناسی ساری  نقشه ساری
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Sari , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Sari , iran