هواشناسی سد درياچۀ لار

هواشناسی امروزدر سد درياچۀ لار، مازندران

هواشناسی سد درياچۀ لار، مازندران پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.10.2019 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 1 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 2 mm 1 m/s
23.10.2019 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
24.10.2019 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
25.10.2019 03:30:00–09:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain showers <1 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
26.10.2019 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain 2 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain 2 mm 1 m/s
27.10.2019 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain 2 mm 1 m/s
28.10.2019 03:30:00–09:30:24 Rain 3 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain 7 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain 5 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
29.10.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سد درياچۀ لار
عرض جغرافیایی
35.9166667
طول جغرافیایی
51.9166667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
617

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners