هواشناسی سنگ دركا

هواشناسی امروزدر سنگ دركا، مازندران

هواشناسی سنگ دركا، مازندران پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.05.2020 02:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 21° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 24° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
29.05.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 24° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 29° 1 m/s
30.05.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy <1 mm 34° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 1 mm 28° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 1 mm 22° 1 m/s
31.05.2020 04:30:00–10:30:24 Light rain <1 mm 20° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 21° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy <1 mm 21° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 19° 1 m/s
01.06.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy <1 mm 22° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
02.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 25° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 28° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
03.06.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy <1 mm 23° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy <1 mm 24° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 26° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 25° 1 m/s
04.06.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 22° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair <1 mm 24° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سنگ دركا
عرض جغرافیایی
36.35
طول جغرافیایی
52.25
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
896

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners