دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی شهرستان نوشهر - پيش بینی چهارده روزه هواى شهرستان نوشهر، مازندران 

 • یکشنبه

  23 اسفند

  بیشینهکمینه
  3 °-3 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:14
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:10
 • شنبه

  22 اسفند

  بیشینهکمینه
  4 °-1 °
  سرعت باد
  3 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:15
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:09
 • آدینه

  21 اسفند

  بیشینهکمینه
  7 °-3 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:17
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:08
 • پنجشنبه

  20 اسفند

  بیشینهکمینه
  -2 °-7 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  0m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -7°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:18
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:08
 • چهارشنبه

  19 اسفند

  بیشینهکمینه
  -4 °-6 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:20
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:07
 • سه شنبه

  18 اسفند

  بیشینهکمینه
  -1 °-4 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:21
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:06
 • دوشنبه

  17 اسفند

  بیشینهکمینه
  4 °-6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:22
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:05
 • فردا

  16 اسفند

  بیشینهکمینه
  3 °-9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:24
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:04
 • امروز

  15 اسفند

  بیشینهکمینه
  -5 °-6 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  2m/s

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:25
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:03
 • هواشناسی شهرستان نوشهر  نقشه شهرستان نوشهر
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shahrestan-e-Nowshahr , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shahrestan-e-Nowshahr , iran