هواشناسی تجرك

هواشناسی امروزدر تجرك، مازندران

هواشناسی تجرك، مازندران پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.06.2019 14:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 14° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
20.06.2019 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 15° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
21.06.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 18° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 18° 1 m/s
22.06.2019 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 12° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 17° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
23.06.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
24.06.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
25.06.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 0 m/s
26.06.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 21° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تجرك
عرض جغرافیایی
35.85
طول جغرافیایی
52.4333333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
335

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners