دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی بجنورد - پيش بینی چهارده روزه هواى بجنورد، خراسان شمالی 

 • یکشنبه

  18 مرداد

  بیشینهکمینه
  34 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:50
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:42
 • شنبه

  17 مرداد

  بیشینهکمینه
  30 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:49
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:43
 • آدینه

  16 مرداد

  بیشینهکمینه
  33 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:44
 • پنجشنبه

  15 مرداد

  بیشینهکمینه
  38 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:45
 • چهارشنبه

  14 مرداد

  بیشینهکمینه
  37 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:46
 • سه شنبه

  13 مرداد

  بیشینهکمینه
  34 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:46
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:47
 • دوشنبه

  12 مرداد

  بیشینهکمینه
  33 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:45
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:48
 • فردا

  11 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:44
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:49
 • امروز

  10 مرداد

  بیشینهکمینه
  30 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  10:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:43
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:50
 • هواشناسی بجنورد  نقشه بجنورد
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Bojnourd , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Bojnourd , iran