هواشناسی بجنورد

هواشناسی امروزدر بجنورد، خراسان شمالی

هواشناسی بجنورد، خراسان شمالی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2018 06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
25.03.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 27° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 21° 3 m/s
26.03.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 17° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 12° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 21° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
27.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
28.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 3 m/s
29.03.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 25° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s
30.03.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 22° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 12° 4 m/s
31.03.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 18° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 11° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بجنورد
عرض جغرافیایی
37.492958
طول جغرافیایی
57.308219
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6300066

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/North_Khorasan/Bojnourd /468
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,328 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.1808
Total Execution Time  0.1820
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '43' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '43' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '43' AND name LIKE 'Bojnourd'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40