هواشناسی دانشکده کشاورزی مرودشت

هواشناسی امروزدر دانشکده کشاورزی مرودشت، بقیه

هواشناسی دانشکده کشاورزی مرودشت، بقیه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد

Det oppstod en feil mens værdata ble forsøkt hentet fra yr.no. Teknisk info: Parsing av XML feilet.

تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دانشکده کشاورزی مرودشت
عرض جغرافیایی
30.0784
طول جغرافیایی
52.5929
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6909521

هواشناسی ایران