هواشناسی کشوری

هواشناسی امروزدر کشوری، بقیه

هواشناسی کشوری، بقیه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.05.2016 22:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
25.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
26.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
27.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
28.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
29.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
30.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
31.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کشوری
عرض جغرافیایی
29.4801
طول جغرافیایی
54.2911
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6928668

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Other/Keshvarī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,824 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3980
Total Execution Time  0.3987
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '00' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '00' 
0.0328   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '00' AND name LIKE 'Keshvarī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40