دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی کشوری - پيش بینی چهارده روزه هواى کشوری، بقیه 

 • شنبه

  04 شهریور

  بیشینهکمینه
  24 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:42
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:45
 • آدینه

  03 شهریور

  بیشینهکمینه
  25 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:41
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:47
 • پنجشنبه

  02 شهریور

  بیشینهکمینه
  27 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:41
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:48
 • چهارشنبه

  01 مهر

  بیشینهکمینه
  27 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:49
 • سه شنبه

  31 شهریور

  بیشینهکمینه
  27 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:50
 • دوشنبه

  30 شهریور

  بیشینهکمینه
  28 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  22:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:39
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:52
 • یکشنبه

  29 شهریور

  بیشینهکمینه
  28 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:39
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:53
 • فردا

  28 شهریور

  بیشینهکمینه
  27 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:54
 • امروز

  27 شهریور

  بیشینهکمینه
  28 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:55
 • هواشناسی کشوری  نقشه کشوری
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Keshvari , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Keshvari , iran