دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی شر دغ - پيش بینی چهارده روزه هواى شر دغ، بقیه 

 • شنبه

  22 اسفند

  بیشینهکمینه
  24 °13 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:41
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:35
 • آدینه

  21 اسفند

  بیشینهکمینه
  18 °2 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:42
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:34
 • پنجشنبه

  20 اسفند

  بیشینهکمینه
  7 °0 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:44
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:33
 • چهارشنبه

  19 اسفند

  بیشینهکمینه
  6 °3 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:45
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:32
 • سه شنبه

  18 اسفند

  بیشینهکمینه
  8 °5 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:31
 • دوشنبه

  17 اسفند

  بیشینهکمینه
  16 °-1 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:30
 • یکشنبه

  16 اسفند

  بیشینهکمینه
  5 °1 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  5m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:49
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:29
 • فردا

  15 اسفند

  بیشینهکمینه
  6 °3 °
  سرعت باد
  5 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:51
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:28
 • امروز

  14 اسفند

  بیشینهکمینه
  8 °4 °
  سرعت باد
  1 mm 
  2m/s

  03:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:27
 • هواشناسی شر دغ  نقشه شر دغ
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shur-Dagh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shur-Dagh , iran