هواشناسی شهرستان دماوند

هواشناسی امروزدر شهرستان دماوند، بقیه

هواشناسی شهرستان دماوند، بقیه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شهرستان دماوند
عرض جغرافیایی
35.75
طول جغرافیایی
52.5
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
68681

هواشناسی ایران



  URI STRING  
/iran/weather/Other/Shahrestān-e_Damāvand
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,791,656 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8892
Total Execution Time  0.8903
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0355   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0102   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0106   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0134   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '00' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0151   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '00' 
0.0418   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '00' AND name LIKE 'Shahrestān-e_Damāvand'  
0.0095   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40