هواشناسی مرگين

هواشناسی امروزدر مرگين، قزوين

هواشناسی مرگين، قزوين پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.09.2019 11:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 11 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 12° 11 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 11 m/s
23.09.2019 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 10° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 17° 6 m/s
24.09.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 16° 7 m/s
25.09.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
26.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
27.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 32° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 5 m/s
28.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 5 m/s
29.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 18° 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 12° 10 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات مرگين
عرض جغرافیایی
36.2189
طول جغرافیایی
49.6231
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
124820

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners