هواشناسی اولی داغی

هواشناسی امروزدر اولی داغی، قزوين

هواشناسی اولی داغی، قزوين پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.04.2019 01:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm -2° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm -3° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm -1° 9 m/s
24.04.2019 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -4° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
25.04.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -1° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
26.04.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -1° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
27.04.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
28.04.2019 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 11° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
29.04.2019 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 15° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
30.04.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 15° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات اولی داغی
عرض جغرافیایی
36.111
طول جغرافیایی
49.512
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
121873

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners