دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی قزوين - پيش بینی چهارده روزه هواى قزوين، قزوين 

 • یکشنبه

  18 مرداد

  بیشینهکمینه
  35 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:23
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:09
 • شنبه

  17 مرداد

  بیشینهکمینه
  32 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:22
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:10
 • آدینه

  16 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:21
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:11
 • پنجشنبه

  15 مرداد

  بیشینهکمینه
  35 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:21
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:12
 • چهارشنبه

  14 مرداد

  بیشینهکمینه
  36 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:20
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:13
 • سه شنبه

  13 مرداد

  بیشینهکمینه
  36 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:19
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:14
 • دوشنبه

  12 مرداد

  بیشینهکمینه
  36 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:18
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:15
 • فردا

  11 مرداد

  بیشینهکمینه
  34 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:17
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:16
 • امروز

  10 مرداد

  بیشینهکمینه
  33 °29 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  10:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:17
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:17
 • هواشناسی قزوين  نقشه قزوين
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Ostan-e-Qazvin , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Ostan-e-Qazvin , iran