هواشناسی شنين قاقزان

هواشناسی امروزدر شنين قاقزان، قزوين

هواشناسی شنين قاقزان، قزوين پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.09.2019 11:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 17° 10 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 8 m/s
23.09.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 11° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 11° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
24.09.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
25.09.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
26.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
27.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
28.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
29.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 22° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 14° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شنين قاقزان
عرض جغرافیایی
36.0856
طول جغرافیایی
49.6062
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
115240

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners