دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی البرز - پيش بینی چهارده روزه هواى البرز، قم 

 • چهارشنبه

  01 شهریور

  بیشینهکمینه
  34 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:53
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:03
 • سه شنبه

  31 شهریور

  بیشینهکمینه
  35 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:53
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:04
 • دوشنبه

  30 شهریور

  بیشینهکمینه
  35 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:06
 • یکشنبه

  29 شهریور

  بیشینهکمینه
  34 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:51
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:07
 • شنبه

  28 شهریور

  بیشینهکمینه
  33 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:50
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:08
 • آدینه

  27 شهریور

  بیشینهکمینه
  33 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:50
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:10
 • پنجشنبه

  26 شهریور

  بیشینهکمینه
  35 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:49
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:11
 • فردا

  25 شهریور

  بیشینهکمینه
  33 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:13
 • امروز

  24 شهریور

  بیشینهکمینه
  34 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  10:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:14
 • هواشناسی البرز  نقشه البرز
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Alborz , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Alborz , iran