هواشناسی البرز

هواشناسی امروزدر البرز، قم

هواشناسی البرز، قم پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
05.07.2015 16:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 40° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
06.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 39° 6 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
07.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
08.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
09.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
10.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
11.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 38° 7 m/s
12.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 43° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 38° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات البرز
عرض جغرافیایی
34.7282
طول جغرافیایی
50.9718
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
144252

هواشناسی ایران