دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی شهرستان قم - پيش بینی چهارده روزه هواى شهرستان قم، قم 

 • یکشنبه

  15 شهریور

  بیشینهکمینه
  37 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:29
 • شنبه

  14 شهریور

  بیشینهکمینه
  39 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:39
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:30
 • آدینه

  13 شهریور

  بیشینهکمینه
  38 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:31
 • پنجشنبه

  12 شهریور

  بیشینهکمینه
  38 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:33
 • چهارشنبه

  11 شهریور

  بیشینهکمینه
  37 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:34
 • سه شنبه

  10 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:36
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:36
 • دوشنبه

  09 شهریور

  بیشینهکمینه
  34 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:35
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:37
 • فردا

  08 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:34
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:39
 • امروز

  07 شهریور

  بیشینهکمینه
  31 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:33
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:40
 • هواشناسی شهرستان قم  نقشه شهرستان قم
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shahrestan-e-Qom , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shahrestan-e-Qom , iran