دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

سایت هواشناسی سبزوار - پيش بینی چهارده روزه هواى سبزوار، خراسان رضوی 

 • دوشنبه

  07 فروردین

  بیشینهکمینه
  33 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:49
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:24
 • یکشنبه

  06 فروردین

  بیشینهکمینه
  31 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:50
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:23
 • شنبه

  05 فروردین

  بیشینهکمینه
  25 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:51
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:22
 • آدینه

  04 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  23 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:21
 • پنجشنبه

  03 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  27 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:54
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:21
 • چهارشنبه

  02 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  31 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:55
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:20
 • سه شنبه

  01 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  27 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:56
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:19
 • فردا

  31 فروردین

  بیشینهکمینه
  24 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:57
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:18
 • امروز

  30 فروردین

  بیشینهکمینه
  20 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:59
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:17
 • هواشناسی سبزوار  نقشه سبزوار
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Sabzevar , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Sabzevar , iran