هواشناسی سبزوار

هواشناسی امروزدر سبزوار، خراسان جنوبی

هواشناسی سبزوار، خراسان جنوبی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.05.2016 10:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 22° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Light rain showers <1 mm 24° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 0 m/s
04.05.2016 01:30:00–07:30:24 Fair 0 mm 17° 6 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 17° 6 m/s
13:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 29° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
05.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 22° 6 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 7 m/s
06.05.2016 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 21° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 30° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 34° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s
07.05.2016 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 22° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 34° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 28° 4 m/s
08.05.2016 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 31° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
09.05.2016 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 32° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 6 m/s
10.05.2016 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 26° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 1 mm 26° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 7 mm 20° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سبزوار
عرض جغرافیایی
36.2144444
طول جغرافیایی
57.6797222
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
226183
Geonameid
118063

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Razavi_Khorasan/Sabzevār
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,104 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.2896
Total Execution Time  0.2903
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '41' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '41' 
0.0008   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '41' AND name LIKE 'Sabzevār'  
0.0532   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Sabzevār' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40