دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی سبزوار - پيش بینی چهارده روزه هواى سبزوار، خراسان رضوی 

 • دوشنبه

  09 شهریور

  بیشینهکمینه
  35 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:10
 • یکشنبه

  08 شهریور

  بیشینهکمینه
  34 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:11
 • شنبه

  07 شهریور

  بیشینهکمینه
  34 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:07
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:13
 • آدینه

  06 شهریور

  بیشینهکمینه
  34 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:06
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:14
 • پنجشنبه

  05 شهریور

  بیشینهکمینه
  34 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:05
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:15
 • چهارشنبه

  04 شهریور

  بیشینهکمینه
  35 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:04
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:17
 • سه شنبه

  03 شهریور

  بیشینهکمینه
  35 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:04
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:18
 • فردا

  02 شهریور

  بیشینهکمینه
  34 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:03
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:19
 • امروز

  01 شهریور

  بیشینهکمینه
  34 °32 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:02
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:21
 • هواشناسی سبزوار  نقشه سبزوار
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Sabzevar , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Sabzevar , iran