هواشناسی سبزوار

هواشناسی امروزدر سبزوار، خراسان جنوبی

هواشناسی سبزوار، خراسان جنوبی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
29.03.2017 08:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 18° 6 m/s
30.03.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 12° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 10° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 13° 6 m/s
31.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 19° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 21° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 11° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 18° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 14° 6 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 19° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 11° 8 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Light rain <1 mm 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 12° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 4 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 13° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 4 m/s
05.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 13° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سبزوار
عرض جغرافیایی
36.2144444
طول جغرافیایی
57.6797222
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
226183
Geonameid
118063

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Razavi_Khorasan/Sabzevār
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,000,036 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.0220
Total Execution Time  0.0227
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '41' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '41' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '41' AND name LIKE 'Sabzevār'  
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Sabzevār' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40