دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی سبزوار - پيش بینی چهارده روزه هواى سبزوار، خراسان رضوی 

 • آدینه

  08 مهر

  بیشینهکمینه
  16 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:59
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:46
 • پنجشنبه

  07 مهر

  بیشینهکمینه
  18 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:58
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:47
 • چهارشنبه

  06 مهر

  بیشینهکمینه
  16 °6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:57
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:49
 • سه شنبه

  04 آذر

  بیشینهکمینه
  18 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:56
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:50
 • دوشنبه

  04 آذر

  بیشینهکمینه
  23 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:55
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:51
 • یکشنبه

  03 آذر

  بیشینهکمینه
  23 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:54
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:52
 • شنبه

  02 آذر

  بیشینهکمینه
  23 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:53
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:53
 • فردا

  01 آذر

  بیشینهکمینه
  19 °9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:54
 • امروز

  30 مهر

  بیشینهکمینه
  17 °15 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  3m/s

  09:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:51
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:56
 • هواشناسی سبزوار  نقشه سبزوار
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Sabzevar , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Sabzevar , iran