هواشناسی Sabzevār

هواشناسی امروزدر Sabzevār، خراسان جنوبی

هواشناسی Sabzevār، خراسان جنوبی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.05.2015 10:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 29° 4 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 6 m/s
27.05.2015 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 23° 5 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
28.05.2015 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky <1 mm 31° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
29.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
30.05.2015 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 23° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 32° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 37° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s
31.05.2015 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 26° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 31° 2 m/s
01.06.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 34° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
02.06.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair <1 mm 37° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 30° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Sabzevār
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران