دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی شهرستان تربت جام - پيش بینی چهارده روزه هواى شهرستان تربت جام، خراسان رضوی 

 • پنجشنبه

  08 مرداد

  بیشینهکمینه
  32 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:33
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:34
 • چهارشنبه

  07 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:32
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:35
 • سه شنبه

  06 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:31
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:35
 • دوشنبه

  05 مرداد

  بیشینهکمینه
  35 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:31
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:36
 • یکشنبه

  04 مرداد

  بیشینهکمینه
  39 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:30
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:37
 • شنبه

  03 مرداد

  بیشینهکمینه
  35 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:29
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:38
 • فردا

  02 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:28
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:38
 • امروز

  01 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  04:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:28
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:39
 • هواشناسی شهرستان تربت جام  نقشه شهرستان تربت جام
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shahrestan-e-Torbat-e-Jam , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shahrestan-e-Torbat-e-Jam , iran