هواشناسی تایباد

هواشناسی امروزدر تایباد، خراسان جنوبی

هواشناسی تایباد، خراسان جنوبی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.06.2017 11:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 11 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 31° 11 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 29° 11 m/s
28.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 30° 11 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
29.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 23° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
30.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s
01.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
02.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
03.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
04.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تایباد
عرض جغرافیایی
34.74
طول جغرافیایی
60.7755556
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
37513
Geonameid
1159384

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Razavi_Khorasan/Tāybād
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,220 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.2633
Total Execution Time  0.2644
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '41' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '41' 
0.0011   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '41' AND name LIKE 'Tāybād'  
0.2063   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Tāybād' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40