هواشناسی صاحبداد خان چاه

هواشناسی امروزدر صاحبداد خان چاه، سیستان و بلوچستان

هواشناسی صاحبداد خان چاه، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد

Det oppstod en feil mens værdata ble forsøkt hentet fra yr.no. Teknisk info: Parsing av XML feilet.

تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات صاحبداد خان چاه
عرض جغرافیایی
30.3833
طول جغرافیایی
60.5667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1161562

هواشناسی ایران