هواشناسی Ḩājjī_Sohrāb

هواشناسی امروزدر Ḩājjī_Sohrāb، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Ḩājjī_Sohrāb، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
12.12.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -1° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 11° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
13.12.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -1° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -4° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
14.12.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -1° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -3° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
15.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 6 m/s
16.12.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
17.12.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 10° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
18.12.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
19.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Ḩājjī_Sohrāb
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Ḩājjī_Sohrāb
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,104 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6598
Total Execution Time  0.6605
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0221   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Ḩājjī_Sohrāb'  
0.1227   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Ḩājjī_Sohrāb' LIMIT 1  
0.1148   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Ḩājjī_Sohrāb' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40