هواشناسی حسن کرم

هواشناسی امروزدر حسن کرم، سیستان و بلوچستان

هواشناسی حسن کرم، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.05.2018 05:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 24° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
27.05.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 40° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 40° 4 m/s
28.05.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 11 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 9 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
01.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
02.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات حسن کرم
عرض جغرافیایی
30.7851
طول جغرافیایی
61.5932
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6677849

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Ḩasan_Karam
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,124 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4213
Total Execution Time  0.4221
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0317   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Ḩasan_Karam'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40