هواشناسی عباس علی

هواشناسی امروزدر عباس علی، سیستان و بلوچستان

هواشناسی عباس علی، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.08.2017 12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 10 m/s
21.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 11 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 8 m/s
22.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 8 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s
23.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 9 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 32° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 30° 8 m/s
24.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 10 m/s
25.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 12 m/s
26.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 12 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 13 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 10 m/s
27.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 9 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات عباس علی
عرض جغرافیایی
30.8256
طول جغرافیایی
61.6015
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6677853

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/‘Abbās_‘Alī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,552 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4585
Total Execution Time  0.4592
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0226   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE '‘Abbās_‘Alī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40