هواشناسی علی آباد قلعه رستم

هواشناسی امروزدر علی آباد قلعه رستم، سیستان و بلوچستان

هواشناسی علی آباد قلعه رستم، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.05.2018 13:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
25.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
26.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
27.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
28.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات علی آباد قلعه رستم
عرض جغرافیایی
30.6594
طول جغرافیایی
61.3333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1114503

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/‘Alīābād-e_Qal‘eh_Rostam
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,256 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5286
Total Execution Time  0.5293
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0318   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE '‘Alīābād-e_Qal‘eh_Rostam'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40