هواشناسی ‘Eydī_Kand-e_Vor

هواشناسی امروزدر ‘Eydī_Kand-e_Vor، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ‘Eydī_Kand-e_Vor، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.10.2017 15:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
22.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
23.10.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
24.10.2017 00:30:00–06:30:24 Fog 0 mm 23° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Fog 0 mm 22° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
25.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
26.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
27.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
28.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ‘Eydī_Kand-e_Vor
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/‘Eydī_Kand-e_Vor
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,120 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0062
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.9737
Total Execution Time  0.9799
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0022   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0032   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0263   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0390   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE '‘Eydī_Kand-e_Vor'  
0.2335   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE '‘Eydī_Kand-e_Vor' LIMIT 1  
0.2331   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE '‘Eydī_Kand-e_Vor' LIMIT 1  
0.0007   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40