هواشناسی بیر رسول بخش

هواشناسی امروزدر بیر رسول بخش، سیستان و بلوچستان

هواشناسی بیر رسول بخش، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.03.2017 16:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 25° 2 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 23° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
27.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 5 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بیر رسول بخش
عرض جغرافیایی
25.4647222
طول جغرافیایی
59.7725
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
140474

هواشناسی ایران