هواشناسی بوگردی

هواشناسی امروزدر بوگردی، سیستان و بلوچستان

هواشناسی بوگردی، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.03.2017 16:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
29.03.2017 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
30.03.2017 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 36° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بوگردی
عرض جغرافیایی
27.1080556
طول جغرافیایی
59.0033333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
139915

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Būgardī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,716 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5836
Total Execution Time  0.5843
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0247   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Būgardī'  
0.0745   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Būgardī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40