هواشناسی بدل آباد

هواشناسی امروزدر بدل آباد، سیستان و بلوچستان

هواشناسی بدل آباد، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.03.2017 04:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 5 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain 1 mm 13° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain 2 mm 17° 10 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain 3 mm 15° 6 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Rain 1 mm 13° 5 m/s
07:30:00–13:30:24 Light rain <1 mm 13° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 7 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 5 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 12° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 19° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 14° 5 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 17° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 13° 3 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 20° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 5 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 24° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 19° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بدل آباد
عرض جغرافیایی
38.5734
طول جغرافیایی
44.9251
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
443190

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Badalābād
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,280 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5471
Total Execution Time  0.5478
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0226   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Badalābād'  
0.0820   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Badalābād' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40