هواشناسی چابهار

هواشناسی امروزدر چابهار، سیستان و بلوچستان

هواشناسی چابهار، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
07.07.2020 10:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 30° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 30° 3 m/s
08.07.2020 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 30° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 6 m/s
09.07.2020 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 30° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 4 m/s
10.07.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 31° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 32° 2 m/s
11.07.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 31° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
12.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
13.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 31° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 2 m/s
14.07.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 30° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 31° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چابهار
عرض جغرافیایی
25.2955556
طول جغرافیایی
60.6338889
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
47287
Geonameid
1161724

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners