هواشناسی چاکورآباد

هواشناسی امروزدر چاکورآباد، سیستان و بلوچستان

هواشناسی چاکورآباد، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.05.2018 05:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 40° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 41° 2 m/s
27.05.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 41° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 42° 3 m/s
28.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
01.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
02.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چاکورآباد
عرض جغرافیایی
27.1333333
طول جغرافیایی
58.8833333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
49139

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Chakūrābād
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,016 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4047
Total Execution Time  0.4054
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0311   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Chakūrābād'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40