هواشناسی دبستان مسکوتان

هواشناسی امروزدر دبستان مسکوتان، سیستان و بلوچستان

هواشناسی دبستان مسکوتان، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.03.2017 13:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 27° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
29.03.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 21° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
30.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
31.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دبستان مسکوتان
عرض جغرافیایی
26.8425
طول جغرافیایی
59.8166667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
406446

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Dabestān-e_Maskūtān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,700 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8004
Total Execution Time  0.8015
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0102   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0229   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0112   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0180   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0202   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0543   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Dabestān-e_Maskūtān'  
0.0248   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40