هواشناسی دبستان سیروس

هواشناسی امروزدر دبستان سیروس، سیستان و بلوچستان

هواشناسی دبستان سیروس، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.05.2017 16:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 47° 12 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 43° 9 m/s
28.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 51° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 46° 9 m/s
29.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 51° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 47° 9 m/s
30.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 49° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 51° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
31.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 45° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
01.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
02.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
03.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دبستان سیروس
عرض جغرافیایی
25.8019444
طول جغرافیایی
61.0363889
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1341600

هواشناسی ایران