هواشناسی درویش

هواشناسی امروزدر درویش، سیستان و بلوچستان

هواشناسی درویش، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.06.2017 21:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 14 m/s
28.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 15 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 14 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 14 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 12 m/s
29.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 13 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 13 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 39° 10 m/s
30.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 32° 12 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 11 m/s
01.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 13 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 15 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 14 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 14 m/s
02.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 12 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 13 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 12 m/s
03.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 13 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 14 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 11 m/s
04.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 9 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات درویش
عرض جغرافیایی
30.9116
طول جغرافیایی
61.5197
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1114313

هواشناسی ایران